Home

Astraea is een kleine uitgeverij die – zeer onregelmatig – boeken uitgeeft op het gebied van de Nederlandse cultuur gedurende de lange achttiende eeuw. Daarnaast verkopen we tweedehands boeken over diezelfde periode via Boekwinkeltjes. Bijvoorbeeld over de vrijmetselarij of over de roman in de achttiende eeuw.

Geïnteresseerd in de achttiende-eeuwse uitgever-boekverkoper Elie Luzac uit Leiden? Ik schreef over hem een proefschrift, dat zojuist rijk geïllustreerd (in kleur) in het Engels is verschenen. Hier vind je informatie over de uitgave, hier de prospectus en hier de eerste bladzijden.

Duivelshoekreeks

De buurt rondom het Rembrandtplein in Amsterdam heette de Duivelshoek. Je kon er studenten, bohémiens, acteurs, broodschrijvers, zangers en meisjes met zekere reputatie aantreffen.
In de Duivelshoekreeks zijn achttiende-eeuwse teksten opgenomen, voorzien van inleiding en commentaar.
Lees verder….

Marollenreeks

De Marollen is een oude volksbuurt in Brussel, tussen het Paleis van Justitie en Station Zuid. Hier trof men Vlamingen, Walen, Spanjaarden, Joden, Ollanders en lieden van twijfelachtig allooi.
Diverse gelegenheidsuitgaven zijn ondergebracht in de Marollenreeks.
Lees verder….

Paddemoesreeks

Het Paddemoes in Den Haag bevond zich rondom de Nieuwe Kerk, bij de Wagenstraat en het Spui. De wijk stond bekend als een ‘slyknest […] door ontucht eertyts besmet en qualyk berucht’.
De Paddemoesreeks bevat studies over de lange achttiende eeuw.
Lees verder….