Duivelshoekreeks

1. Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756). Editie Rietje van Vliet.

2. Jacob Campo Weyerman, Opkomst en val van een koffiehuisnichtje (1727). Editie André Hanou.

3. Pieter van Woensel, Staat der geleerdheid in Turkijen (1791). Editie Meike Broecheler.

4. Ludvig Holberg, De onderaardse Reis van Claas Klim (1741). Editie André Hanou.

5. Hendrik Doedijns, De Haegse Mercurius (9 aug. 1697 – 1 feb. 1698). Editie Rietje van Vliet.

6. Jacob Campo Weyerman, Den Amsterdamschen Hermes I (1722) no. 1-8. Voorafgegaan door Het papiere voorhangsel. Editie Riet Hoogma en Mandy Ruthenkolk.

7. Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces-Weyerman.

8. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator 31-60 (8 februari 1732 – 23 mei 1732). Editie Elly Groenenboom-Draai.

9. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator 106-150 (31 oktober 1732 – 3 april 1733). Editie Susanne Gabriëls.

10. D’openhertige juffrouw, of d’ontdekte geveinsdheid. Editie Inger Leemans, Joost Kloek en Wijnand Mijnhardt.

11. Elisabeth Wolff, De Onveranderlyke Santhorstsche Geloofsbelydenis. In rym gebragt door eene zuster der Santhorstsche gemeente. Ter Drukkerye van haare Koninglyke Majesteit Reden (1772). Editie André Hanou.

12. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, aflevering 61-105 (26 mei 1732 – 27 oktober 1732). Editie Wa.R.D. van Oostrum.

13. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, aflevering 151-195 (7 april 1733 – 7 september 1733). Editie Marco de Niet.

14. Justus van Effen, De Hollandsche Spectator, aflevering 196-240 (11 september 1733 – 12 februari 1734). Editie José de Kruif.

15. André Hanou (ed.), Nijmeegse mutsen. Een satire uit 1792. E.J.B. Schonck, De Bonheurs uit de mode. Heldendicht.

16. Tanja Holzhey en Kornee van der Haven (ed.), Nil Volentibus Arduum, Tieranny van Eigenbaat (1679). Toneel als wapen tegen Oranje. 

18. De Leidsche Straat-schender (ca. 1679). Editie Rietje van Vliet.

19. Rick Honings (ed.), Johannes le Francq van Berkhey, Het onbedwingbare hart. Een keuze uit het werk van de Leidse dichter Johannes le Francq van Berkhey (1729-1812).

20. Elsina Groenenboom-Draai (ed.), Oog om oog. De karaktermoord van Jan van Hoogstraten op de Dordtse coccejaanse predikant-theoloog Salomon van Til.