D’openhertige juffrouw, of d’ontdekte geveinsdheid (1680)

D’openhertige juffrouw, of d’ontdekte geveinsdheid.
Editie Joost Kloek, Inger Leemans, Wijnand Mijnhardt
Duivelshoekreeks 10
ISBN 90-75179-16-2
Prijs: helaas uitverkocht

In 1680 verschijnt D’Openhertige Juffrouw. Naar de vorm: de autobiografie van een zéér openhartige hoer, die ons alles vertelt over haar leven.

Onze verleidster-juffrouw maakt haar openhartigheid helemaal waar. Zij spaart niemand. De hoeren niet, die met geraffineerde trucjes proberen de mannen te strikken, maar desondanks vaak zelf slachtoffer worden. De mannen niet, die denken dat zij recht op een vrouw hebben en vaak te zelfingenomen zijn om in te zien dat die vrouw op iets anders uit is dan liefde. Haar collega-schrijvers niet, die de zaken moedwillig verdraaien en niets van vrouwen begrijpen.

Haar belangrijkste doel is: het ontmaskeren van de geveinsdheid waarmee iedereen probeert te verbloemen dat de hele wereld wordt geregeerd door seks en geld. Op pad naar deze waarheid gaat de juffrouw een smeuig verhaal niet uit de weg.

Deze origineel-Nederlandse tekst wordt tijdens de Verlichting keer op keer herdrukt. Engelse en Franse vertalingen verschijnen. Nadien neemt de hoerenautobiografie in de Europese literatuur een hoge vlucht.