Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756)

Franciscus Lievens Kersteman, Zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756)
Editie Rietje van Vliet
Duivelshoekreeks 1
ISBN 90-75179-02-2
Prijs: helaas uitverkocht

De een z’n dood is de ander z’n brood. Broodschrijver Franciscus Lievens Kersteman (1728-±1792) maakte goede sier met collega-broodschrijver Jacob Campo Weyerman (1677-1747) door diens sensationele biografie te schrijven: De zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman (1756). Een biografie die een ongekend succes kende. Menigeen was indertijd geïnteresseerd in de beroemde, ingenieuze oplichter en zijn stompzinnige slachtoffers. Dankzij de heruitgave van Kerstemans biografie zijn de lotgevallen deze virtuoos achttiende-eeuws schrijver ook voor de twintigste lezer toegankelijk.

De tekst van De zeldzaame levens-gevallen van J.C. Wyerman is integraal afgedrukt, inclusief het Aanhangsel dat pas in 1763 verscheen. In de inleiding worden de levensgeschiedenissen van beide broodschrijvers belicht. Die blijken een aantal parallellen te vertonen: een schrijverscarrière met een indrukwekkende staat van dienst, geen duidelijk ‘echt’ beroep, een avontuurlijk en vooral reizend bestaan, zwendelpraktijken, een leven eindigend in ziekte en armoe. Maar kunnen beide broodschrijvers wel op één hoop worden geveegd?

Om hierop antwoord te geven wordt het begrip ‘broodschrijver’ in een duidelijker kader geplaatst. Er zijn broodschrijvers geweest die in hun werken een virtuositeit en literaire begaafdheid toonden, waardoor zij zich konden veroorloven voor een select gezelschap te schrijven. Zo iemand was Weyerman. Er waren echter ook broodschrijvers die zonder enige visie, zonder enig talent over alles en iedereen schreven, als het maar geld opbracht. Kersteman wordt tot deze categorie gerekend.

Originele uitgave op GoogleBooks (plus Aanhangzel)
Digitale publicatie op DBNL.

Terug naar het overzicht Duivelshoekreeks.