Hendrik Doedijns, De Haegse Mercurius (9 aug. 1697 – 1 feb. 1698)

Hendrik Doedijns,  De Haegse Mercurius (9 aug. 1697 – 1 feb. 1698)
Editie Rietje van Vliet
Duivelshoekreeks 5
ISBN 90-75179-06-5
Prijs: helaas uitverkocht

Haegse Mercurius omslagHet eerste ‘echte’ tijdschrift in het Nederlandse taalgebied verschijnt in 1697, in Den Haag (jazeker, in Den Haag). Deze Haegse Mercurius is dan ook meteen een heel bijzonder tijdschrift. De schrijver, advocaat Hendrik Doedijns (1659-1700) trekt vanaf het eerste nummer alle registers open.

Hij schrijft in een satirische, intelligente, metaforische, burleske en vaak scabreuze stijl. Over politiek en religie mag hij niet schrijven; maar hij weet zijn lezers desondanks heel goed te informeren over hoe hun wereld eruit ziet, van kroeg tot hof. Hij weet alles van de venerische pleziertjes van de Nederlanders, de studie-ijver der studenten, de Bacchusdienst der diplomaten en intellectuelen. Maar hij geeft ook inzicht over hoe het er in Europa aan toegaat: welke vorsten welke maîtresses genomen hebben, hoe dat de politiek van de landen beïnvloedt, hoe de oorlogen overal ter wereld (waarbij de Republiek bijna altijd betrokken is) verlopen.

Het verbaast niet dat de schrijver van de Haegse Mercurius een bewonderaar van Rabelais is. Maar we vinden, tussen zijn mededelingen over het nieuws van de dag door, ook wereldbeschouwelijke opmerkingen (bijvoorbeeld over de filosofie van Descartes), met gevolg dat zijn tegenstanders hem bij tijd en wijle, niet ten onrechte, van spinozisme en epicurisme beschuldigen.

Het blad de Haegse Mercurius was in zijn tijd populair. Het werd zelfs herdrukt; en de schrijver bleef lang bewonderd (Weyerman) of verguisd (Van Effen). Doedijns was – en is – hoe dan ook niet alleen een voorloper maar ook een grondlegger van de moderne journalistiek en columnistiek. In dit nieuwe medium, waarin de wereld voor breed publiek op een nieuwe manier aan de orde gesteld wordt, ziet men de overgang van Renaissance naar Verlichting.

In deze editie treft u een herdruk van de eerste 52 nummers uit 1697-1698.