Karel Bostoen en André Hanou, Geconfineert voor altoos. Het proces-Weyerman

Geconfineert voor altoos. Het proces-Weyerman
Editie Karel Bostoen en André Hanou
Duivelshoekreeks 7
ISBN 90-75179-11-1
Prijs: helaas uitverkocht

In 1739 wordt de op dat moment ‘t meest beruchte schrijver en journalist van Nederland, Jacob Campo Weyerman (1677-1747), tot levenslang veroordeeld. Hij was 61 jaar oud. Hij zal tot zijn dood op zijn 70ste jaar verblijven in de Haagse Gevangenpoort. Schrijven doet lijden.

Levenslang voor schrijvers is nogal iets bijzonders. De reden was nu eens niet de religieuze overtuiging van de auteur: Campo had weinig overtuigingen. Maar Campo had te lang, tientallen jaren, Nederland de waarheid gezegd; en bovendien in recenter tijd de onaangename gewoonte aangenomen, particulieren te dreigen met publicatie van smakelijke details uit hun leven. Men diende dat te voorkomen door een genereuze financiële bijdrage aan het fonds-Weyerman. Daarnaast waren de rechters niet enthousiast over Weyermans partijkiezen in een machtsstrijd in de top van de VOC. Ook hier speelden morele factoren een rol.

De autoriteiten, die in de jaren dertig van de achttiende eeuw probeerden het vermeende verval van de Nederlandse zeden te keren, achtten Weyerman een uitstekend voorbeeld om den volke te demonstreren dat ondeugd niet loont. Weyermans beroep op de vrijheid van drukpers wordt niet gehonoreerd.

In deze uitgave vindt men de letterlijke tekst van de stukken behorend bij dit geruchtmakende proces. Tevens Weyermans autobiografie, waarin een aantal sterke verhalen uit zijn leven als schilder.

Een boek, van belang voor literatuur, geschiedenis en rechtsgeschiedenis.